proiecte autorizare construire iasi  
Acasă        Proiecte autorizare construire        Proiect casă        Pasi elaborare proiect        Documente necesare        De ce noi?        Contact     

Detalierea actelor necesare


Documentele necesare construirii unei case

Autorizatia de construire

Autorizatia de construire este valabilă 12 luni, interval în care beneficiarul este obligat să înceapă lucrările, moment în care valabilitatea acesteia se extinde pe toată durata de efectuare a lucrărilor. Perioada de valabilitate poate fi prelungită cu maxim 12 luni, o singură dată. Pentru a putea solicita eliberarea autorizatiei de construire trebuie să detineti un titlu de proprietate asupra imobilului (contract de vânzare-cumpărare, donatie, schimb, certificat de mostenitor, hotărâre judecătorească, etc). Solicitarea emiterii autorizatiei de constuire poate fi făcută direct de beneficiar sau de altă persoană împuternicită legal de către acesta.

Acte pentru obtinerea autorizatiei de construire

 1. Certificat de urbanism (eliberat de primăria de sector, oras sau comună)
 2. Studiu geotehnic al terenului (structura solului)
 3. Cadastru pentru teren sau imobil
 4. Planuri topografice sc. 1:500 si 1:2000 (obtinute de la Directia de Cadastru)
 5. Acte de proprietate (contract de vânzare cumpărare, mostenire, donatie, etc)
 6. daca este cazul si se solicită Expertiza tehnică a constructiei existente
 7. dovada de luare în evidentă a proiectului la Ordinul Arhitectilor din România

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este un document emis de autoritătile administrative publice locale prin care se fac cunoscute beneficiarului elementele care caracterizează regimul juridic, economic si tehnic al imobilului precum si lista avizelor si acordurilor necesare în vederea obtinerii autorizatiei de construire. Termenul de emitere al Certificatului de Urbanism este de 30 de zile de la data înregistrării cererii si este obligatoriu să se precizeze scopul emiterii acestuia. Termenul de valabilitate este stabilit de autoritatea emitentă si e încadrează între 6 si 24 de luni de la emitere. Prelungirea valabilitătii Certificatului de Urbanism se face la cererea titularului, formulată cu 15 zile înainte de expirare, pentru maxim 12 luni si o singură dată.

Acte pentru obtinerea certificatului de urbanism

Documente necesare pentru obtinerea Certificatului de Urbanism sunt:
 1. Cerere pentru eliberarea Certificatului de Urbanism
 2. Cadastru pentru teren/imobil
 3. Planuri topografice sc. 1:500 si 1:2000 (obtinute de la Directia de Cadastru)
 4. Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, mostenire, donatie, etc)

Proiectul de autorizare construire

PAC-ul este un element cheie în procesul de autorizare, alături de Certificatul de Urbanism, acordurile si avizele cerute prin acesta. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire este elaborat de colective tehnice de specialitate, în conformitate cu Anexa nr. 1 din Legea 50/1991. În situatia în care, o dată cu autorizatia de construire se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor, în documentatie se vor prezenta si piesele - scrise si desenate - ale proiectului de organizare a executiei lucrărilor (P.O.E.).

Continutul proiectului este compus din:
 1. Parte de arhitectură:
  • planurile tuturor nivelurilor
  • plan învelitoare
  • toate cele patru fatade
  • plan de situatie
  • plan de încadrare în zonă
  • cel putin o sectiune caracteristică
  • memoriu general
  • memoriu tehnic de arhitectură
  • anexă cu toate caracteristicile clădirii
 2. Verificare de proiect, efectuată de un arhitect verificator, altul decât proiectantul general
 3. Parte de inginerie strcturală:
  • plan fundatie
  • detalii de fundatie
  • memoriu tehnic de structură
 4. Verificare de proiect (structura) - efectuata de un inginer verificator, altul decat proiectantul general al structurii si fără legătura cu firma de proiectare care a întocmit proiectul de structură
 5. Parte de instalatii (termice, electrice, sanitare)
  • scheme functionale
  • memorii tehnice de specialitate (termice, sanitare, electrice)
  Dupa întocmirea proiectului se vor realiza fisele tehnice (optional întregul dosar) pentru obtinerea avizelor exprimate prin Certificatul de Urbanism (apă, canalizare, energie electrică, etc), avize ce se vor obtine de la fiecare autoritate în parte si care revin în sarcina beneficiarului sau contra cost arhitectului sau unei firme specializate. Conform legislatiei în vigoare PAC (proiectul pentru autorizare construire) este un extras din Proiectul tehnic.

Proiect tehnic detalii executie

PT-ul si DDE - Proiectul Tehnic și Detaliile de Executie sunt compuse din:

Arhitectură

 1. plan de încadrare în zonă
 2. plan de situatie cu indicarea acceselor si a arterelor pietonale/carosabile
 3. planurile tuturor nivelurilor cu indicarea finisajelor si culorilor
 4. plan învelitoare
 5. toate cele 4 fatade cu indicarea finisajelor si culorilor
 6. sectiuni caracteristice
 7. sectiuni de detaliu pentru rezolvarea problemelor/neclaritătilor
 8. detalii de executie (închideri, pardoseli, parapeti, hidro si termoizolatii)
 9. memorii explicative
 10. planuri de mobilare

Structură

 1. plan armare si cofrare pentru fiecare nivel
 2. detalii de executie pentru stâlpi, grinzi, plăci, prinderi, console
 3. plan structură șarpantă
 4. detalii de executie sarpantă
 5. sectiuni caracteristice si locale pentru clarificarea solutiei
 6. memorii explicative
 7. note de calcul pentru dimensionarea structurii

Instalatii

 1. planuri instalatii electrice si sanitare pentru fiecare nivel
 2. sectiuni caracteristice si locale pentru clarificarea solutiei
 3. memorii explicative
 4. planuri racorduri la aductiunea de apă, canalizare, energie electrică
 5. planuri pentru realizarea sistemului de încălzire sau climatizare
 6. note de calcul pentru instalatii electrice, sanitare si termice
Acasă  |  Întocmire documentatii proiecte autorizare construire  |  Proiect casă Iasi  |  Pasi elaborare proiect casa  |  Documente necesare  |  De ce noi?  |  Contact

© 2007 - 2019 ProiectareIasi.ro