proiecte autorizare construire iasi  
Acasă        Proiecte autorizare construire        Proiect casă        Pasi elaborare proiect        Documente necesare        De ce noi?        Contact     

Ce presupune un PAC?


Elaborare proiecte faza PAC si PTh - constructii civile, industriale si agricole

Certificat de urbanism

Dosarul pentru obtinerea Certificatului de Urbanism
 • plan încadrare în zonă sc. 1:1000 sau 1:2000
 • plan de situatie sc. 1:500 sau 1:1000
 • acte de proprietate
După eliberarea Certificatului de Urbanism urmează îndeplinirea tuturor conditiilor cerute prin acest document.

Ridicare topografică

Ridicare topografică - presupune măsurători la teren, elaborarea documentatiei si intabularea terenului.

Studiu geotehnic

Studiu geotehnic - se efectuează prin deplasarea în teren a unei echipe si forarea în 1 sau 2 puncte, după caz, elaborarea documentatiei.

Obtinere avize si acorduri

Obtinerea tuturor avizelor si acordurilor privind utilitătile urbane si infrastructura cerute în Certificatul de Urbanism.
 • alimentarea cu apă
 • alimentarea cu energie electrică
 • gaze naturale
 • salubritate
 • canalizare
 • alimentare cu energie termică
 • telefonizare
 • transport urban
Aceste avize se obtin prin întocmirea unei documentatii care cuprinde: Certificatul de Urbanism, plan de încadrare în zonă, plan de situație, acte de proprietate, memorii justificative. Avize si acorduri privind:
 • inspectoratul în constructii
 • prevenirea si stingerea incendiilor
 • protectia mediului
 • apărarea civilă
 • sănătatea populatiei
Pentru obtinerea acestor acorduri si avize se întocmesc documentatii speciale cu memorii justificative si planse din proiect (planuri functionale, sectiuni, plan fundatii).

Întocmire plan urbanistic zonal

Pentru transformarea terenurilor agricole în terenuri construibile se întocmesc documentatii PUZ (plan urbanistic zonal) pentru scoaterea din circuitul agricol.

Întocmire proiect

După obtinerea tuturor avizelor si acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism se trece efectiv la întocmirea documentatiei de proiectare, care contine piese scrise si desenate.

Piese scrise
 • date generale
 • memoriu arhitectură
 • memoriu structură
 • memorii utilităti
 • memoriu organizare executie
 • deviz general
Piese desenate
 • plan general conform PUG
 • plan încadrare în zonă
 • plan de situatie
 • plan organizare executie
 • planuri functionale (subsol, parter, etaje, mansardă)
 • plan învelitoare
 • sectiune longitudinală si transversală
 • fatade (principală, posterioară, lateral dreapta, lateral stânga)
 • plan săpătură si fundatii
 • detalii de fundatii
 • instalatii electrice
 • instalatii sanitare
 • instalatii termice
Această documentatie se întocmeste pentru faza PAC.

Expertiza tehnica

Proiect tehnic de executie

Pentru faza PTh (proiect tehnic de executie) apar plansele de detalii pentru structură (fundatii, stâlpi, grinzi, centuri, buiandrugi, plansee), detalii de arhitectură (detalii de prindere streasină, trepte, mâna curentă, pardoseli, pereti despărtitori de gipscarton, etc).

Verificare documentatie

Documentatia terminată este verificată de verificatori atestati după care se depune la Primăria Municipiului Iasi pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.

Obtinere autorizatie construire

Acasă  |  Întocmire documentatii proiecte autorizare construire  |  Proiect casă Iasi  |  Pasi elaborare proiect casa  |  Documente necesare  |  De ce noi?  |  Contact

© 2007 - 2019 ProiectareIasi.ro